Jak długo ptak może lecieć?

Pomimo, że pustułka nie ma żadnych zniewalających rozmiarów, jakie przypisuje się wielu osobnikom z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej reprezentantów. Pustułka zwyczajna to ptak, który zamieszkuje obszar właściwie całej Europy, aż po wysokie Alpy oraz wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary. Swoim zasięgiem występowania pustułka omija natomiast koło podbiegunowe, do którego cech klimatu, ptak ten nie jest odpowiednio przystosowany.

Bezwzględnie największą liczebność pustułki zwyczajnej zauważa się w takich państwach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania , a także Hiszpania. Spośród tych państw zdecydowany prym wiodą Niemcy, na terenie których występować może aż 60 tysięcy par. Współcześnie nasz kraj nie jest zakwalifikowany do ulubionych miejsc zamieszkiwania tego ptaka. Pomimo to, jest to nadal najliczniejszy sokół na obszarze całego kraju.

Ptak długość lotu

Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązowy kolor, który kontrastuje się z czarnymi plamami oraz pazurami. Spodnia część ciała ma piękny, kremowy kolor, który jest w typowy sposób- bardzo gęsto, nakrapiany. Jednakowo u samca jak i samicy zauważyć można długi, szaroniebieski ogon. U samca posiada on jednak, białą na brzegach, czarną pręgę, która u samicy otoczona jest dodatkowo szeregiem wąskich, ciemnych prążków. Skrzydła pustułki zaliczyć można do wąskich oraz długich, o końcach , które przypominają kształtem ostry sierp. Czytaj dalej Jak długo ptak może lecieć?